23:09 24/08/2014
10 nguyên nhân không ngờ khiến mái tóc
Ngoài những nguyên nhân phổ biến, có những nguyên nhân không ngờ tới khiến tóc rụng đấy!
Dưới đây là 10 nguyên nhân khiến tóc rụng
 

Hair Idol 2016