11:31 10/03/2015
Chọn ngày tháng kết hôn hợp tuổi 1990
Tháng 3 hoặc tháng 4 là thời điểm hợp với tuổi của người nữ Canh Ngọ.

Em sinh ngày 05/12/1990 âm lịch, nhằm ngày 20/1/1991 dương lịch và người yêu em sinh ngày 8/1987 dương lịch thì có thể tổ chức cưới và ngày, tháng nào của năm 2015 thì tốt? Nhờ Ngoisao.net tư vấn chọn ngày cho hai bên nhà trai và nhà gái giúp.

1-2395-1425961803.jpg

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ mệnh Lộ bàng Thổ, năm Ất Mùi 2015 là 26 tuổi. Người yêu bạn sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão mệnh Lô trung Hỏa, năm 2015 là 29 tuổi. Năm Ất Mùi 2015 (hành Kim) là năm hợp tuổi, hợp mệnh với bạn. Bạn có thể tổ chức cưới hỏi vào tháng 3/2015 (âm lịch) là tháng Canh Thìn (hành Kim), hoặc tháng 4/2015 (âm lịch) là tháng Tân Tỵ (hành Kim) thì không phạm tháng xung, hình hay sát với tuổi của bạn.

Bạn có thể tham khảo một số ngày tốt cho cưới hỏi trong tháng 3,4/2015 (âm lịch) như sau:

- 2/3/2015 (âm) tức 20/4/2015 (dương) là ngày Bính Dần (hành Hỏa), ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Sinh khí, Phúc hậu, Thiên quan, Hoàng ân, Trực tinh...

- 3/3/2015 (âm) tức 21/4/2015 (dương) là ngày Đinh Mão (Hỏa), ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Yếu yên, Thiên đức hợp, Nguyệt đức hợp, Cát khánh...

- 8/3/2015 (âm) tức 26/4/2015 (dương) là ngày Nhâm Thân (Kim) ngày có nhiều sao tốt như: Thiên tài, Tam hợp, Thiên đức, Nguyệt đức...

- 11/3/2015 (âm) tức 29/4/2015 (dương) là ngày Ất Hợi (Hỏa) ngày có nhiều sao tốt như: Thiên thành, Cát khánh, Mãu thương, Tuế hợp, Thiên hỉ, Trực tinh...

- 4/4/2015 (âm) tức 21/5/2015 (dương) là ngày Đinh Dậu (Hỏa) ngày có nhiều sao tốt như: Thiên giải, Nguyệt giải, Thiên quý, Tam hợp...

- 10/4/2015 (âm) tức 27/5/2015 (dương) là ngày Quý Mão (Kim) ngày có nhiều sao tốt như: Sinh khí, Mẫu thương, Thiên phúc, Sát cống...

Châu Long

Hair Idol 2016