10:05 07/01/2015
Tình yêu của hoa bách hợp
Lòng em nguyện ước trước sau, yêu anh mãi mãi như cau yêu trầu.

Bạn Nguyễn Ngọc Thụy Vi chia sẻ: "Lòng em nguyện ước trước sau, yêu anh mãi mãi như cau yêu trầu. Đến khi trăm tuổi bạc đầu, vẫn còn nồng đượm như ngày đầu tiên".

img-5158-1420516857-5291-1420534292.jpg
img-5167-1420516863-1740-1420534292.jpg
img-5175-1420516868-8829-1420534292.jpg
img-5180-1420516873-9702-1420534292.jpg
img-5188-1420516879-2845-1420534292.jpg
img-5223-1420516884-2362-1420534293.jpg
img-5316-1420516891-9465-1420534293.jpg
img-5328-1420516899-5656-1420534293.jpg
img-5334-1420516905-1388-1420534293.jpg
img-5347-1420516912-7489-1420534293.jpg
img-5350-1420516919-5536-1420534294.jpg
img-5359-1420516927-2408-1420534294.jpg
img-5371-1420516934-5316-1420534294.jpg
img-5375-1420516940-7123-1420534294.jpg
img-5387-1420516950-6360-1420534294.jpg
img-5391-1420516959-1941-1420534294.jpg
img-5400-1420516967-5513-1420534295.jpg
img-5406-1420516974-3882-1420534295.jpg
img-5421-1420516982-6554-1420534295.jpg
img-5432-1420516989-9838-1420534295.jpg
img-5433-1420516994-1722-1420534295.jpg
img-5446-1420517001-5857-1420534296.jpg
img-5447-1420517007-2005-1420534296.jpg
img-5464-1420517015-5396-1420534296.jpg
img-5472-1420517021-9709-1420534296.jpg
img-5506-1420517029-3221-1420534296.jpg
img-5509-1420517036-9774-1420534296.jpg
img-5517-1420517045-6159-1420534297.jpg
img-5519-1420517052-8834-1420534297.jpg
img-5538-1420517061-5892-1420534297.jpg

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.

Hair Idol 2016