21:07 22/06/2014
Nơi thời gian ngừng lại
Bạn Hồ Đức Tuấn chia sẻ: Có những yêu thương, âm thầm nhưng dải dẳng, có những khoảng, êm ái lại mát lòng.
img-6047-1403180908-2425-1403259900.jpg
img-6082-1403180915-5840-1403259900.jpg
img-6084-1403180921-1487-1403259900.jpg
img-6180-1403180927-5614-1403259901.jpg
img-6229-1403180932-8279-1403259901.jpg
img-6269-1403180938-3876-1403259901.jpg
img-6280-1403180943-1162-1403259901.jpg
img-6357-1403180950-3461-1403259901.jpg
img-6480-1403180958-7726-1403259901.jpg
img-6484-1403180966-9825-1403259901.jpg
 
ngoisao.net

Hair Idol 2016